"Men englen sagde: »I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser." Foto: Wikimedia Commons.
"Men englen sagde: »I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser." Foto: Wikimedia Commons.

Juleevangeliet på nudansk

Rigtig mange mennesker kender Juleevangeliet, og derfor kan selv helt nye bibellæsere være med her. Læs kapitel 2 i Lukas' fortælling om Jesus, som er en af de mest velkendte og elskede passager fra Det Nye Testamente, der beskriver Jesus' fødsel og ungdom. Oversættelsen er fra Den Nye Aftale (2020).

Jesus bliver født i en stald

1 På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. 2 Det var den første folketælling, der blev holdt, mens Kvirinius var guvernør i Syrien. 3 Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by, deres familie kom fra. 4 Det gjaldt også Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra kong David. 5-6 Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn, og mens de var i Betlehem, 7 fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en foderkrybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem andre steder.

8 I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på marken, mens de vogtede deres får. 9 Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, 10 men englen sagde: »I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. 11 I dag har I fået en frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. 12 I kan kende ham på, at han ligger i en foderkrybbe med et tæppe om sig.« 13 I det samme var der en hel hær af himmelske væsener sammen med englen, og de sang:

14»Vi hylder Gud i den højeste himmel.
Han kommer med fred til mennesker på jorden,
til dem, som han har udvalgt.«

15 Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen igen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os tage ind til Betlehem og se det, som Gud har fortalt os om.« 16 De skyndte sig afsted og fandt Maria og Josef og barnet, der lå i foderkrybben. 17 Da hyrderne så det, fortalte de, hvad de havde fået at vide om barnet, 18 og alle blev dybt forundrede over det, de hørte. 19 Maria lyttede omhyggeligt til alt, hvad der blev sagt, og bagefter tænkte hun tit over, hvad det betød. 20 Hyrderne tog tilbage til marken og sang og takkede Gud for alt det, de havde hørt og set. Det hele var sådan, som de havde fået fortalt, det ville være. 21 Otte dage efter fødslen blev drengen omskåret. Han fik navnet Jesus; det var det, englen havde kaldt ham, allerede inden han blev undfanget.

22-24 Maria holdt sig hjemme i den måned efter fødslen, hvor hun blev regnet for at være uren. Så tog forældrene drengen med til Jerusalem for at vise ham frem for Gud og give to dueunger som offergave ved en ceremoni. Der står nemlig i den lov, Gud har givet Moses: »Alt førstefødt af hankøn tilhører Gud« og »der skal ofres to unge duer«.

Simeon ser barnet i templet

25 I Jerusalem boede der en mand, der hed Simeon. Han troede på Gud og levede sådan, som Gud ville have det, og han så frem til den frelser, som jøderne forventede. Helligånden var nemlig kommet til ham 26 og havde fortalt ham, at han ikke skulle dø, før han havde set Messias.

27 Den dag Maria og Josef kom til templet i Jerusalem for at gøre, som der stod i loven, førte Helligånden Simeon op til templet. 28Da han så barnet, tog han det op i sine arme og takkede Gud:

29 »Herre, jeg er din tjener,
nu kan jeg dø i fred, som du har lovet mig.
30 Mine øjne har set den frelse,
31 du vil vise til alle verdens folk.
32 Det bliver som et lys for alle,
en ære for os jøder,
en helt ny indsigt for de andre.«

33 Josef og Maria undrede sig over alt det, der blev sagt om deres søn. 34 Simeon velsignede dem begge to og sagde til Maria: »Vores folk bliver delt på grund af dit barn. Nogle vil blive straffet, men mange andre vil blive reddet. Folk vil sige ham imod, 35 og på den måde kommer han til at afsløre, hvad folk tænker inderst inde. Du vil selv komme til at føle det, som om du bliver gennemboret af et sværd.«

36 I Jerusalem var der også en profet, der hed Anna. Hun var datter af Fanuel fra Asher-stammen og meget gammel. Da hun var ung, havde hun været gift i syv år, 37 men siden havde hun levet som enke, og nu var hun 84. Hun forlod aldrig templet, og dag og nat viste hun sin kærlighed til Gud ved at faste og bede. 38 Nu stod hun frem og hyldede Gud og fortalte om drengen til alle dem, der ventede på, at Jerusalem skulle blive frelst.

39 Josef og Maria gjorde alt det, som loven kræver i forbindelse med en fødsel, og tog så hjem til Nazaret i Galilæa. 40 Deres søn voksede op og blev en stærk og klog dreng, og Gud var med ham.

41 Hvert år tog Josef og Maria til Jerusalem for at fejre påskefesten. 42 Det gjorde de også det år, Jesus blev 12. 43 Da påsken var forbi, og de var på vej hjem, blev Jesus alene tilbage i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. 44 De troede, han var sammen med nogle af de andre i rejsegruppen, og først da de havde været undervejs en hel dag, begyndte de at spørge efter ham. 45 Men hverken familie eller venner havde set ham, så de tog tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. 46 Først tre dage senere fandt de ham. Han sad midt mellem de religiøse lærere i templet, lyttede til dem og stillede spørgsmål. 47 Alle var forbavsede over, hvor meget han vidste, og hvordan han kunne svare. 48 Forældrene blev overraskede over at finde ham der, og hans mor udbrød: »Hvordan kunne du gøre det mod os, barn? Din far og jeg har ledt efter dig alle vegne og været helt ude af os selv.« 49»Hvorfor har I ledt efter mig?« svarede Jesus. »Ved I ikke, at jeg skal være der, hvor min far er?« 50 Men de forstod ikke, hvad han mente. 51 Så fulgte han med dem hjem til Nazaret og rettede sig efter alt, hvad de sagde.

Men Maria huskede, hvad han havde sagt, og tænkte tit på, hvad det betød. 52 Jesus voksede op og blev en klog ung mand. Både Gud og mennesker glædede sig over ham.

Den Nye Aftale 2020

Det Nye Testamente på nudansk
Den Nye Aftale 2020
199,95

Sidetal: 432 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-170-7
Mål: 14,3 x 20,9

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2