Bibelen online

Anden Samuelsbog Kapitel 23

Davids sidste ord

Dette er Davids sidste ord:

Således siger David, Isajs søn,

således siger manden, som den Højeste har ladet fremstå,

Jakobs Guds salvede,

Israels højt besungne.

I mig taler Herrens ånd,

hans ord er på min tunge.

Israels Gud har talt,

til mig sagde Israels klippe:

Den, der hersker retfærdigt over mennesker,

den, der hersker i gudsfrygt,

er som daggryet,

når solen står op en skyfri morgen,

som græsset, der spirer op af jorden efter regnen.

Ja, sådan har mit hus det med Gud.

Han har oprettet en evig pagt med mig,

nøje fastlagt og bevaret.

Ja, alt, hvad der tjener mig til frelse,

alt, hvad jeg ønsker,

lader han vokse frem.

Men de onde er alle som tjørne,

der kastes bort;

man tager dem ikke med hånden,

man rører dem kun

bevæbnet med økse og spydstage.

Så brændes de op i ilden.

Davids krigshelte

Dette er navnene på Davids krigshelte: Hakmonitten Ishboshet, anfører for de tre; det var ham, der svang sit spyd over otte hundrede faldne på én gang. Den næste af de tre helte var akoitten Eleazar, Dodajs søn. Han var med David ved Pas-Dammim, dengang filistrene samledes til kamp. Da israelitterne trak sig tilbage, holdt han stand og huggede filistrene ned, indtil hans hånd blev så stiv, at sværdet sad fast i den. Den dag gav Herren en stor sejr, og da hæren vendte om og fulgte ham, stod det kun tilbage at plyndre de faldne. Den sidste var hararitten Shamma, Ages søn. Engang havde filistrene samlet sig i Lehi. Der var en mark, hvor linserne voksede tæt. Da hæren flygtede for filistrene, stillede han sig op midt i marken og forsvarede den og huggede filistrene ned, så Herren gav en stor sejr.

Engang drog tre af de tredive i begyndelsen af høsten ned til David i Adullams hule, mens en gruppe filistre lå lejret i Refaim-dalen. David var på det tidspunkt i klippeborgen, og filistrene havde en forpost ved Betlehem. David blev tørstig og sagde: »Hvem vil hente noget vand til mig fra cisternen ved byporten i Betlehem?« Så brød de tre helte gennem filistrenes lejr og øste vand op af cisternen ved byporten i Betlehem og bragte det til David. Men han ville ikke drikke det, han udgød det for Herren og sagde: »Herren bevare mig fra at gøre det! Skulle jeg drikke de mænds blod, som satte livet på spil ved at hente det?« Og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de tre helte.

Abishaj, søn af Seruja og bror til Joab, stod i spidsen for de tredive. Han svang sit spyd over tre hundrede faldne og blev berømt blandt de tredive; han nød anseelse blandt de tredive og blev deres anfører, men kom ikke på højde med de tre.

Jojadas søn Benaja fra Kabse'el var en tapper mand, der udførte talrige heltegerninger. Det var ham, der dræbte moabitten Ariels to sønner. Det var også ham, der gik ned i en cisterne og dræbte en løve, en dag det sneede. En anden gang dræbte han en kæmpestor egypter; egypteren havde et spyd i hånden, og Benaja gik imod ham med en kæp og vristede spyddet ud af hånden på ham og dræbte ham med hans eget spyd. Det gjorde Benaja, Jojadas søn, og han blev berømt blandt de tredive helte; han nød anseelse blandt de tredive, men kom ikke på højde med de tre. David satte ham i spidsen for sin livvagt.

Joabs bror Asael hørte til de tredive; Dodos søn Elkanan fra Betlehem; Shamma fra Harod; Elika fra Harod; Heles fra Pelet; Ikkeshs søn Ira fra Tekoa; Abiezer fra Anatot; Mebunnaj fra Husha; Salmon fra Akoa; Maharaj fra Netofa; Ba'anas søn Heleb fra Netofa; Ribajs søn Ittaj fra Gibea i Benjamin; Benaja fra Pir'aton; Hiddaj fra Nahale-Ga'ash; Abi-Albon fra Arba; Azmavet fra Bahurim; Eljakba fra Sha'albon; Jashen fra Gizon; Shammas søn Jonatan fra Harar; Sharars søn Akiam fra Harar; Akasbajs søn Elifelet fra Ma'aka; Akitofels søn Eliam fra Gilo; Hesro fra Karmel; Pa'araj fra Arab; Natans søn Jig'al fra Soba; Bani fra Gad; Selek fra Ammon; Nakraj fra Be'erot; han var Serujas søn Joabs våbendrager; Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; hittitten Urias. Det var i alt syvogtredive.

Krydshenvisning:

1 Sam 16,13

Krydshenvisning:

Matt 22,43

ApG 1,16

Krydshenvisning:

Dom 5,31

Krydshenvisning:

2 Sam 7,16

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

1 Krøn 27,4

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

1 Sam 22,1

2 Sam 5,18

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

2 Sam 5,17

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

1 Sam 7,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

2 Sam 21,17

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

2 Sam 8,18

Jos 15,21

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

2 Sam 2,18

1 Krøn 27,7

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

1 Krøn 27,9-10

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

1 Krøn 27,13

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

1 Krøn 27,14

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

2 Sam 15,12

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

Krydshenvisning:

1 Krøn 11,10-47

2 Sam 11,3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd