Bibelen online

Femte Mosebog Kapitel 29

Herrens forbandelse for at bryde pagten

Moses kaldte hele Israel til sig og sagde til dem: I har selv set alt, hvad Herren gjorde for øjnene af jer i Egypten mod Farao, mod alle hans hoffolk og hele hans land, de store prøvelser, du selv har set, og de store tegn og undere. Men indtil den dag i dag har Herren ikke givet jer hjerte til at forstå, øjne til at se og ører til at høre: »Jeg lod jer endda vandre fyrre år i ørkenen, uden at jeres klæder blev slidt i laser og faldt af jer, og uden at dine sandaler blev slidt op og faldt af dine fødder; brød fik I ikke at spise, og vin og øl fik I ikke at drikke, for I skulle forstå, at jeg er Herren jeres Gud.« Så kom I til dette sted, og da kong Sihon i Heshbon og Bashans konge Og rykkede ud til kamp imod os, slog vi dem; vi tog deres land og gav det i eje til rubenitterne, gaditterne og halvdelen af manassitternes stamme. Så følg da omhyggeligt denne pagts ord, for at I må have lykken med jer i alt, hvad I gør.

I står i dag alle sammen for Herren jeres Guds ansigt, jeres stammehøvdinge, jeres ældste og jeres skrivere, alle Israels mænd, jeres kvinder og børn tillige med de fremmede i din lejr, både dine brændehuggere og dine vandbærere. Du skal træde ind i Herren din Guds edspagt, som Herren din Gud i dag slutter med dig, så han i dag kan bekræfte dig som sit folk og være din Gud, sådan som han har lovet dig, og som han har tilsvoret dine fædre Abraham, Isak og Jakob. Det er ikke med jer alene, jeg slutter denne edspagt, men både med dem, som er her hos os og i dag står for Herren vor Guds ansigt, og med dem, som ikke er her hos os i dag.

I ved jo, at vi boede i Egypten, og at vi drog igennem de folkeslags lande, som I er draget igennem; I så deres ækle guder og deres møgguder af træ og sten, af sølv og guld. Der må hos jer ikke være nogen mand eller kvinde, slægt eller stamme, som i dag vender sit hjerte bort fra Herren vor Gud og går hen og dyrker de folks guder; der må hos jer ikke være nogen rod, der sætter gift eller malurt som frugt; ingen, der hører ordene i denne edspagt, må velsigne sig selv i sit hjerte og tænke: »Mig vil det gå godt, selv om jeg vandrer i mit hjertes forstokkethed.« Det vil udrydde det frodige sammen med det tørstende. Herren vil ikke tilgive ham, men Herrens vrede og lidenskab vil flamme op mod den mand, og hele den forbandelse, som er skrevet i denne bog, skal hvile over ham, og Herren vil udslette hans navn under himlen. Herren vil skille ham ud fra alle Israels stammer og ramme ham med ulykke i overensstemmelse med alle forbandelserne i den pagt, som er skrevet i denne lovbog.

Da skal den kommende slægt, jeres børn, som følger efter jer, og udlændinge, som kommer fra det fjerne, få dette lands plager at se og de sygdomme, som Herren har ramt det med: svovl og salt, hele landet afsvedet, utilsået, uden at noget græs spirer frem og vokser op, som den ødelæggelse, Herren i sin vrede og harme bragte over Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim. Både de og alle andre folk skal spørge: »Hvorfor har Herren gjort sådan med dette land? Hvorfor denne store, glødende vrede?« Og svaret er: »Det er, fordi de svigtede pagten med Herren, deres fædres Gud, den pagt, han sluttede med dem, da han førte dem ud af Egypten. De gik hen og dyrkede andre guder og tilbad dem, guder, som de ikke før havde kendt, og som Herren ikke havde tildelt dem. Da flammede Herrens vrede op mod det land, så han bragte hele den forbandelse over det, som er skrevet i denne bog. Herren rykkede dem op af deres jord i stor vrede, i harme og raseri og slængte dem bort til et andet land, hvor de nu er.

De skjulte ting hører Herren vor Gud til; de åbenbare hører for evigt os og vore børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov.«

Krydshenvisning:

2 Mos 19,4

Krydshenvisning:

5 Mos 7,19

Krydshenvisning:

Es 6,10 29,10

Rom 11,8

Krydshenvisning:

5 Mos 8,4

Krydshenvisning:

4 Mos 21,21-35

Krydshenvisning:

4 Mos 32

Krydshenvisning:

5 Mos 28,9

Krydshenvisning:

5 Mos 5,3

Krydshenvisning:

5 Mos 32,32

Hos 10,4

Hebr 12,15

Krydshenvisning:

Jer 44,17

Krydshenvisning:

5 Mos 28,15-68

Krydshenvisning:

1 Mos 19,24

Hos 11,8

Krydshenvisning:

TilfDan A,42

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd