Bibelen online

Brevet til Hebræerne Kapitel 12

Livet under Guds faderlige opdragelse

Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.

Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod, og I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner:

Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse,

mist ikke modet, når du irettesættes af ham;

for Herren tugter den, han elsker,

han straffer hver søn, han holder af.

For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. Engang havde vi vore jordiske fædre som opdragere og havde respekt for dem; må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet? For vore fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag end glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.

Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte sin førstefødselsret. For I ved, at da han senere ønskede at arve velsignelsen, blev han vraget, og skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det.

Advarsel mod forhærdelse

Det er jo ikke til en håndgribelig, brændende ild, I er kommet, til mulm og mørke og storm og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de ikke kunne bære befalingen: »Selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes;« og synet var så frygteligt, at Moses sagde: »Jeg er forfærdet og skælver.« Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Se til, at I ikke beder jer fri for ham, der taler; for når de ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene. Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet et løfte, der lyder: »Endnu én gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve.« Udtrykket »endnu én gang« viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild.

Krydshenvisning:

1 Kor 9,24

Fil 3,13-14

Krydshenvisning:

Hebr 1,3 2,10

Luk 24,26

Krydshenvisning:

Matt 26,67

Luk 2,34

Krydshenvisning:

Job 5,17

Ordsp 3,11-12

Krydshenvisning:

Job 5,17

Ordsp 3,11-12

Åb 3,19

Krydshenvisning:

2 Kor 4,17

Jak 3,18

Sir 4,18

Krydshenvisning:

Es 35,3

Job 4,3

Krydshenvisning:

Ordsp 4,26-27

Krydshenvisning:

Sl 34,15

Rom 12,18

2 Tim 2,22

Krydshenvisning:

Hebr 3,12

5 Mos 29,17

Krydshenvisning:

1 Mos 25,33

Krydshenvisning:

1 Mos 27,30-40

Hebr 6,5

Krydshenvisning:

2 Mos 19,16

5 Mos 4,11

Krydshenvisning:

2 Mos 20,19

Krydshenvisning:

2 Mos 19,13

Krydshenvisning:

5 Mos 9,19

Krydshenvisning:

Gal 4,26

Fil 3,20

Åb 3,12 21,2 5,11

Dan 7,10

Krydshenvisning:

Luk 10,20

Krydshenvisning:

Hebr 8,6 10,22

1 Mos 4,10

Krydshenvisning:

2 Mos 20,22

Hebr 2,2-3

Krydshenvisning:

Hagg 2,6 2,21

Krydshenvisning:

Matt 24,35

Krydshenvisning:

Sl 2,11

Fil 2,12

Krydshenvisning:

2 Mos 24,17

5 Mos 4,24 9,3

Es 30,27

Hebr 10,31

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd