Bibelen online

Johannesevangeliet Kapitel 12

Salvningen i Betania

Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham.

Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da: »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?« Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus: »Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid.«

Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus.

Indtoget i Jerusalem

Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte:

Hosianna!

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn,

Israels konge!

Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet:

Frygt ikke, Zions datter!

Se, din konge kommer,

ridende på et æsels føl.

Det forstod hans disciple ikke straks; men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Skaren, som havde været med ham, da han kaldte Lazarus ud af graven og oprejste ham fra de døde, vidnede om det. Det var også derfor, skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Da sagde farisæerne til hinanden: »Her kan I se, det nytter ikke noget. Se bare, alverden løber efter ham.«

Hvedekornet

Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Betsajda i Galilæa, og sagde til ham: »Herre, vi vil gerne se Jesus.« Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære.

Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!« Da lød der en røst fra himlen: »Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.« Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: »En engel talte til ham.« Jesus sagde til dem: »Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.« Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.

Skaren sagde da til ham: »Vi har lært af loven, at Kristus bliver til evig tid; hvordan kan du så sige, at Menneskesønnen skal ophøjes? Hvem er denne Menneskesøn?« Jesus sagde til dem: »En kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn.«

Sådan talte Jesus, og han gik bort og forsvandt for dem.

Profetien om forhærdelsen

Skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham, for at det ord af profeten Esajas skulle gå i opfyldelse:

Herre, hvem troede på det, de hørte af os?

For hvem blev Herrens arm åbenbaret?

Derfor kunne de ikke tro, for Esajas har også sagt:

Han har blindet deres øjne

og forhærdet deres hjerte,

for at de ikke skal se med øjnene

og fatte med hjertet

og vende om, så jeg må helbrede dem.

Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Ikke desto mindre kom mange, endog af Rådets medlemmer, til tro på ham. Men på grund af farisæerne bekendte de det ikke, for ikke at blive udelukket af synagogen. De elskede nemlig ære fra mennesker frem for ære fra Gud.

Dom og frelse

Jesus råbte: »Den, der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som har sendt mig. Og den, der ser mig, ser ham, som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke; for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer: Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som Faderen har sagt til mig.«

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

Luk 10,40

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

Luk 7,37-38

Joh 11,2

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

Joh 13,29

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Mark 14,3-9

5 Mos 15,11

Krydshenvisning:

Joh 11,43-44

Krydshenvisning:

Joh 11,45

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Es 35,4

Zak 9,9

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 2,22

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Krydshenvisning:

Matt 21,1-11

Mark 11,1-11

Luk 19,28-40

Joh 11,48

Krydshenvisning:

ApG 8,27

Krydshenvisning:

Joh 1,44

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

1 Kor 15,36

Krydshenvisning:

Matt 10,39 16,25

Luk 17,33

Krydshenvisning:

Joh 14,3 17,24

1 Sam 2,30

Krydshenvisning:

Sl 6,4

Matt 26,38

Krydshenvisning:

Joh 13,31

Matt 3,17 17,5

Krydshenvisning:

Joh 11,42

Krydshenvisning:

Luk 10,18

Joh 16,11

Krydshenvisning:

Joh 3,14 8,28

Krydshenvisning:

Sl 110,4

Es 9,6

Ez 37,25

Dan 7,14

Krydshenvisning:

Joh 8,12 11,10

Krydshenvisning:

Ef 5,8-9

1 Thess 5,5

Krydshenvisning:

Es 53,1

Rom 10,16

Krydshenvisning:

Es 6,9-10

Matt 13,14-15

Krydshenvisning:

Es 6,1

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Joh 5,44

Krydshenvisning:

Joh 13,20

Krydshenvisning:

Joh 14,9

Krydshenvisning:

Joh 8,12

1 Joh 1,5

Krydshenvisning:

Joh 3,17-18

Krydshenvisning:

Joh 14,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd