Bibelen online

Paulus' Brev til Romerne Kapitel 13

Forholdet til myndighederne

Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem; for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære.

Kærlighed er lovens fylde

Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Buddene: »Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.« Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde.

Frelsen er nær

I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.

Krydshenvisning:

Ordsp 8,15

Tit 3,1

1 Pet 2,13

Joh 19,11

Visd 6,3

Krydshenvisning:

1 Pet 2,14

Krydshenvisning:

Matt 22,21

Krydshenvisning:

Gal 5,14

Jak 2,8

Krydshenvisning:

2 Mos 20,13-15 20,17

3 Mos 19,18

5 Mos 5,17-19 5,21

Krydshenvisning:

Matt 22,40

1 Kor 13,4

Krydshenvisning:

Ef 5,14

1 Thess 5,6

Krydshenvisning:

1 Joh 2,8

Ef 5,11

1 Thess 5,8

Krydshenvisning:

Luk 21,34

Ef 5,18

Krydshenvisning:

1 Kor 9,27

Gal 3,27

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.