Bibelen online

Paulus' Brev til Romerne Kapitel 3

Menneskers løgnagtighed og uretfærdighed

Hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder! Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Hvad så, når nogle af dem var troløse? Vil deres troløshed så ophæve Guds trofasthed? Aldeles ikke! Gud må være sanddru og hvert menneske en løgner – som der står skrevet:

Så du skal kendes retfærdig, når du anklager,

og vinde, når du dømmer.

Men når vores uretfærdighed stadfæster Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? At Gud, menneskelig talt, er uretfærdig, når han rammer med sin vrede? Aldeles ikke! For hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men når nu Guds sanddruhed bliver endnu større ved min løgnagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som synder? Og skulle vi så gøre det onde, for at det gode kan komme, sådan som nogle bagtaler os for og påstår, at vi siger? De får den dom, de fortjener!

Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd – som der står skrevet:

Der er ingen retfærdig,

ikke en eneste.

Der er ingen forstandig,

ingen, der søger Gud.

De er alle kommet på afveje,

alle er fordærvede;

ingen gør godt,

ikke en eneste.

Deres strube er en åben grav,

med deres tunger taler de svig;

der er slangegift under deres læber,

deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse.

De er rappe på fødderne til at udgyde blod.

Vold og ulykke er på deres veje;

fredens vej kender de ikke.

Gudsfrygt har de ikke for øje.

Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.

Retfærdighed ved tro på Jesus Kristus

Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.

Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket! Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov! For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes, så sandt som Gud er én og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne retfærdig ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende.

Krydshenvisning:

5 Mos 4,5-8

Rom 9,4

Krydshenvisning:

Rom 9,6 11,29

2 Tim 2,13

Krydshenvisning:

Job 40,8

Krydshenvisning:

Rom 9,14

Job 8,3

Krydshenvisning:

1 Mos 18,25

Krydshenvisning:

Rom 1,18-2,24

Krydshenvisning:

Præd 7,20

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 5,10 140,4

Krydshenvisning:

Sl 10,7

Krydshenvisning:

Es 59,7-8

Ordsp 1,16

Krydshenvisning:

Es 59,7-8

Krydshenvisning:

Es 59,7-8

Krydshenvisning:

Sl 36,2

Krydshenvisning:

Rom 2,12

Gal 3,22

Krydshenvisning:

Sl 143,2

Rom 7,7

Gal 2,16

Krydshenvisning:

1 Mos 15,6

Es 53,11

Jer 23,6

Rom 1,17

ApG 10,43

Krydshenvisning:

Fil 3,9

Rom 10,12

Gal 2,16 3,28

Krydshenvisning:

1 Mos 6,5 8,21

1 Kong 8,46

Sl 143,2

Rom 5,2

Krydshenvisning:

Rom 5,1

Ef 2,8

Tit 3,5-7

Note:

sonoffer: Jf. »sonedække« i Det Gamle Testamente, fx 3 Mos 16,2.

Krydshenvisning:

2 Mos 25,17-22

3 Mos 16,11-15

1 Joh 2,2

ApG 17,30

Krydshenvisning:

Rom 4,2

1 Kor 1,29

Ef 2,9

Krydshenvisning:

Rom 4,5

Gal 2,16

Krydshenvisning:

Rom 10,12

Krydshenvisning:

5 Mos 6,4

ApG 15,11

Rom 4,11-12

Gal 3,20

Krydshenvisning:

Matt 5,17

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd