Bibelen online

Johannes' Første Brev Kapitel 2

Jesus, vor talsmand og forsoner

Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.

Det nye bud om broderkærlighed

Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen; dette gamle bud er ordet, som I har hørt. Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer, det, som er sandt i ham og i jer: mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne.

Guds kærlighed og verdens begær

Jeg skriver til jer, børn: Jeres synder er tilgivet jer for hans navns skyld.

Jeg skriver til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen.

Jeg skriver til jer, I unge: I har overvundet den Onde.

Jeg har skrevet til jer, børn: I kender Faderen.

Jeg har skrevet til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen.

Jeg har skrevet til jer, I unge: I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den Onde.

Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.

Antikrist

Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab. Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden.

Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen. Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også Faderen. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil også I blive i Sønnen og i Faderen. Og det er det løfte, som han har givet os: det evige liv.

Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer.

Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham.

Krydshenvisning:

Joh 14,26

Rom 8,34

Hebr 7,25

Krydshenvisning:

1 Joh 4,10

Kol 1,20

Krydshenvisning:

Joh 8,55

Krydshenvisning:

1 Joh 1,6 1,8 4,20

Tit 1,16

Krydshenvisning:

Joh 14,21 14,23

1 Joh 4,12

Krydshenvisning:

Matt 16,24

Joh 13,15

1 Pet 2,21-23

Krydshenvisning:

1 Joh 2,24 3,11

2 Joh 5

Krydshenvisning:

Joh 13,34 1,9

Rom 13,12

Krydshenvisning:

1 Joh 4,20

Krydshenvisning:

Joh 11,9-10

Krydshenvisning:

ApG 10,43

Krydshenvisning:

Joh 1,1

Krydshenvisning:

Ef 6,10

Krydshenvisning:

Rom 12,2

Jak 4,4

Krydshenvisning:

Matt 13,22

Krydshenvisning:

Es 40,6-7

1 Kor 7,31

Visd 5,15

Krydshenvisning:

Matt 24,5 24,24

1 Kor 10,11

2 Thess 2,3-4

1 Tim 4,1

Åb 13

1 Pet 4,7

1 Joh 4,3

Krydshenvisning:

ApG 20,30

Krydshenvisning:

1 Joh 2,27

Luk 4,18

2 Kor 1,21-22

Krydshenvisning:

2 Pet 1,12

Krydshenvisning:

2 Joh 7

Krydshenvisning:

Luk 12,9

Joh 5,23 15,23

1 Joh 4,15

2 Joh 9

Krydshenvisning:

1 Joh 2,7

Joh 14,23

Krydshenvisning:

Joh 6,40

1 Joh 5,11

Krydshenvisning:

1 Joh 2,20

Jer 31,34

1 Thess 4,9

Krydshenvisning:

Mark 8,38

1 Joh 3,21 4,17

Krydshenvisning:

1 Joh 3,7 3,10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd