Bibelen online

Paulus' Første Brev til Timotheus Kapitel 5

Menighedsregler om enker, forstandere og slaver

Du må ikke tale hårdt til en gammel mand, ham skal du formane som en far, unge mænd som brødre, gamle kvinder som mødre og unge piger som søstre, i al ærbarhed.

Enker, som virkelig er alene, skal du vise ærbødighed. Men hvis en enke har børn eller børnebørn, skal disse lære at leve gudfrygtigt inden for deres egen familie og gøre gengæld mod deres gamle; for det er værdsat hos Gud. Den, der virkelig er enke og står alene, har sat sit håb til Gud og bliver ved med at bede og anråbe nat og dag; men den, der fører et udsvævende liv, er levende død. Også det skal du påminde dem om, for at ingen skal kunne udsætte noget på dem. Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro.

Som enke kan den regnes, der er mindst tres år gammel, har været én mands hustru og er kendt for gode gerninger; hun skal have passet og opdraget børn, have været gæstfri, have vasket de helliges fødder, taget sig af nødlidende, ja, stræbt efter at gøre gode gerninger. Men enker, som ikke har nået den alder, skal du afvise, for når de glemmer Kristus for sanselige lyster, vil de giftes og får så den dom, at de svigtede deres første tro; desuden lærer de lediggang ved at gå omkring i husene, og ikke bare det, men også at være snakkesalige, blande sig i ting, som ikke kommer dem ved, og sige ting, som ikke passer sig. Jeg vil altså, at unge enker skal gifte sig, føde børn, styre hus og ikke give modstanderen nogen anledning til dårlig omtale; nogle af dem har allerede vendt sig bort og slået følge med Satan. Hvis en troende kvinde har enker hos sig, skal hun tage sig af dem og ikke belaste menigheden; den skal tage sig af enker, der virkelig er det.

Ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt agtelse, særlig de, der slider med forkyndelse og undervisning. For Skriften siger: »Du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker,« og: »En arbejder er sin løn værd.« Anklager mod en ældste skal du ikke tage imod, hvis der ikke er to eller tre vidner. Dem, der forsynder sig, skal du irettesætte i alles påhør til skræk og advarsel for andre.

Jeg indskærper dig for Gud og for Kristus Jesus og de udvalgte engle, at du overholder dette uden fordomme og uden at være partisk. Vær ikke for hurtig til at lægge hænderne på nogen, og bliv ikke medskyldig i andres synder; hold dig selv ren.

Drik ikke længere bare vand, men tag lidt vin for din mave, og fordi du så tit er syg.

Nogle menneskers synder er åbenlyse og går forud til dom; hos andre følger de bagefter. På samme måde er også de gerninger, som er gode, synlige, og de, der ikke er det, kan ikke skjules.

Krydshenvisning:

3 Mos 19,32

Tit 2,2

Krydshenvisning:

1 Tim 4,10

Luk 2,37

Krydshenvisning:

Jak 5,5

Krydshenvisning:

Matt 15,5-6

Tit 1,16

Krydshenvisning:

1 Tim 3,2

Krydshenvisning:

Joh 13,14

Krydshenvisning:

Åb 2,4

Krydshenvisning:

Tit 2,8

1 Kor 7,9

Krydshenvisning:

ApG 6,1

Krydshenvisning:

ApG 14,23

Rom 12,8

1 Thess 5,12

Krydshenvisning:

5 Mos 25,4

1 Kor 9,9

Luk 10,7

Krydshenvisning:

5 Mos 19,15 17,6

Matt 18,16

Krydshenvisning:

Matt 18,15-17

Gal 2,14

Krydshenvisning:

2 Tim 4,1

Matt 16,27

Krydshenvisning:

1 Tim 4,14

2 Joh 11

Krydshenvisning:

Gal 5,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd