Bibelen online

Baruks Bog Kapitel 3

Herre, du Almægtige, Israels Gud, til dig råber den betrængte sjæl og den modløse ånd. Hør, Herre, og forbarm dig, for vi har syndet mod dig. Du er den, der troner for evigt, men vi fortabes for evigt. Herre, du Almægtige, Israels Gud, hør bønnen fra Israels døde og fra børnene af dem, der syndede mod dig og ikke adlød Herren deres Gud, så vi har været forfulgt af ulykker. Glem vore fædres synd, men husk i disse tider din magt og dit ry. Du er Herren vor Gud, og dig, Herre, vil vi lovprise. Det er jo, for at vi skal påkalde dit navn, du har lagt gudsfrygt i vore hjerter. Og vi vil lovprise dig i vores landflygtighed, for vi har fjernet al den uret, vore fædre begik mod dig, fra vore hjerter. Nu er vi i landflygtighed her, hvor du har spredt os; vi er til spot og forbandelse og må bære straffen for al den synd, vore fædre begik, da de veg fra Herren vor Gud.

Den guddommelige visdom

Hør livets bud, Israel,

lyt, så I kan opnå indsigt!

Hvorfor, Israel, hvorfor er du i fjendeland

og er blevet gammel i et fremmed land,

hvorfor er du blevet uren som de døde,

og regnes blandt dem i dødsriget?

Du har forladt visdommens kilde;

men havde du fulgt Guds vej,

var du blevet boende i fred for evigt.

Lær, hvor indsigten er,

hvor styrken er, hvor kundskaben er,

så vil du samtidig vide,

hvor der er liv og langt livsløb,

hvor dine øjne ser lys, og hvor der er fred.

Hvem har fundet visdommens sted,

hvem er nået frem til dens skatkamre?

Hvor er folkenes fyrster,

hvor er de, der herskede over jordens vilde dyr

og legede med himlens fugle?

Hvor er de, der samlede sølv og guld

– det mennesker sætter deres lid til –

og hvis rigdom var uden ende?

Hvor er de, der bearbejdede sølvet

og gjorde det med omhu,

og hvis værk ingen kunne udforske?

De forsvandt og gik ned i dødsriget,

og andre kom i deres sted.

Nye slægter så dagens lys og tog bolig på jorden;

men vejen til erkendelsen lærte de ikke at kende;

stierne til den vidste de intet om,

de ænsede den ikke engang;

deres børn holdt sig fjernt fra vejen til den.

Man hørte ikke om den i Kana'an,

man så den ikke i Teman.

Hagars sønner, som søgte efter den jordiske kundskab,

handelsmændene fra Merran og Tema,

digterne og de, der søger efter kundskab

– ingen af dem lærte vejen til visdommen at kende,

de tænkte ikke på stierne til den.

Israel, hvor stort er dog Guds hus,

hvor vidtstrakt det sted, han ejer,

stort og uden ende,

højt og uden mål!

Dér fødtes kæmperne,

de navnkundige fra fortiden,

granvoksne og dygtige til krig.

Men det var ikke dem, Gud udvalgte,

ikke dem, han viste vejen til erkendelsen;

de gik til grunde af mangel på indsigt,

gik til grunde i deres rådvildhed.

Hvem er steget op til himlen

og har hentet visdommen ned,

hvem har bragt den ned fra skyerne?

Hvem er draget over til den anden side af havet

og har fundet den,

hvem får den med sig for det pure guld?

Ingen kender vejen til den,

ingen giver agt på stien til den.

Kun han, som ved alt, kender vejen,

i sin kundskab har han fundet den.

Han, som skabte jorden for tid og evighed,

han opfyldte den med firbenede dyr.

Han, som udsendte lyset,

så det farer af sted, han kaldte på det,

og det adlød ham med skælven.

Stjernerne lyste i deres nattevagt og glædede sig;

han kaldte på dem, og de sagde: »Her er vi!«

De lyste med fryd for deres skaber.

Sådan er vor Gud;

ingen anden regnes som han.

Hver vej til erkendelse fandt han,

han viste den til Jakob, sin tjener,

til Israel, som han elskede.

Derefter kom visdommen til syne på jorden

og levede blandt menneskene.

Krydshenvisning:

Klages 5,7

Note:

fra vore hjerter: efter flere græske håndskrifter. Göttingerudgaven har i vore hjerter.

Krydshenvisning:

Bar 2,4

Krydshenvisning:

Ordsp 4,20-22

Krydshenvisning:

Sl 88,4-8

Krydshenvisning:

Jer 2,13

Krydshenvisning:

Jer 2,13

Krydshenvisning:

Ordsp 3,13-18

Krydshenvisning:

Job 28,12 28,20

Krydshenvisning:

Ez 28,4-5

Dan 2,38

Judit 11,7

Krydshenvisning:

Ez 28,4-5

Dan 2,38

Judit 11,7

Note:

vejen til den: efter flere græske håndskrifter. Göttingerudgaven har vejen til dem.

Krydshenvisning:

Jer 49,7

Obad 8-9

Krydshenvisning:

1 Mos 6,1-4

Visd 14,6

Sir 16,7

Krydshenvisning:

1 Mos 6,1-4

Visd 14,6

Sir 16,7

Krydshenvisning:

1 Mos 6,1-4

Visd 14,6

Sir 16,7

Krydshenvisning:

5 Mos 30,11-14

Job 28,12-22

Sir 24,4

Rom 10,6

Krydshenvisning:

5 Mos 30,11-14

Job 28,12-22

Sir 24,4

Rom 10,6

Krydshenvisning:

5 Mos 30,11-14

Job 28,12-22

Sir 24,4

Rom 10,6

Krydshenvisning:

Job 28,23-28

Judit 9,6

Sir 1,1-9 43,9

Krydshenvisning:

Job 28,23-28

Judit 9,6

Sir 1,1-9 43,9

Krydshenvisning:

Job 28,23-28

Judit 9,6

Sir 1,1-9 43,9

Krydshenvisning:

Job 28,23-28

Judit 9,6

Sir 1,1-9 43,9

Krydshenvisning:

Job 28,23-28

Judit 9,6

Sir 1,1-9 43,9

Krydshenvisning:

5 Mos 4,5-8

Sir 24,8-18

Krydshenvisning:

5 Mos 4,5-8

Sir 24,8-18

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd