Bibelen online

Markusevangeliet Kapitel 8

Bespisningen af de fire tusind

I de dage var der igen en stor skare, som ikke havde noget at spise, og Jesus kaldte disciplene til sig og sagde til dem: »Jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise; og sender jeg dem sultne hjem, vil de blive udmattet undervejs, og nogle af dem er kommet langvejsfra.« Hans disciple svarede ham: »Hvorfra skal nogen få brød til at mætte dem her i ødemarken?« Han spurgte dem: »Hvor mange brød har I?« »Syv,« svarede de. Så lod han skaren sætte sig på jorden; og han tog de syv brød, takkede, brød dem og gav sine disciple dem, for at de skulle dele dem ud; og de delte dem ud til skaren. De havde også et par småfisk; og han velsignede dem og sagde, at de også skulle dele dem ud. Og de spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, syv kurve fulde. Der var omkring fire tusind til stede. Og han sendte dem bort. Straks efter gik han om bord i båden sammen med sine disciple og kom til egnen ved Dalmanuta.

Kravet om et tegn

Så kom farisæerne og gav sig til at diskutere med ham, og for at sætte ham på prøve krævede de et tegn fra himlen af ham. Så sukkede han dybt i sin ånd og sagde: »Hvorfor kræver denne slægt et tegn? Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal intet som helst tegn få.« Og han forlod dem og gik igen om bord og tog over til den anden bred.

Advarsel mod farisæerne og Herodes

De havde glemt at tage brød med, så de havde kun et enkelt brød med sig i båden. Og Jesus befalede dem: »Se til, at I vogter jer for farisæernes surdej og Herodes' surdej.« Og de talte med hinanden om, at det var, fordi de ikke havde brød med. Da Jesus blev klar over det, sagde han til dem: »Hvorfor taler I om, at det er, fordi I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte eller forstå? Er jeres hjerte så forhærdet? Kan I ikke se, skønt I har øjne? Kan I ikke høre, skønt I har ører? Husker I ikke, da jeg brød de fem brød til de fem tusind, hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede?« »Tolv,« svarede de. »Eller dengang med de syv brød til de fire tusind, hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede?« »Syv,« svarede de. Og han sagde til dem: »Forstår I endnu ikke?«

Helbredelsen af den blinde i Betsajda

Så kom de til Betsajda. Og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen, og han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte: »Kan du se noget?« Og han åbnede øjnene og sagde: »Jeg kan se mennesker, for jeg ser nogle, som ligner træer, men de går omkring.« Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart, og han var helbredt og kunne skelne alting tydeligt. Og Jesus sendte ham hjem, idet han sagde: »Og du må ikke gå ind i landsbyen.«

Peters bekendelse

Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Cæsarea Filippi; og på vejen spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at jeg er?« De svarede: »Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Peter svarede: »Du er Kristus.« Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen.

Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse

Så begyndte han at lære dem, at Menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og dette sagde han ligeud. Da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde: »Vig bag mig, Satan! For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.«

Om efterfølgelse

Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed sammen med de hellige engle.«

Og han sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde.«

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 15,32-39

Mark 6,30-44

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Joh 6,30

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Luk 12,1

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Mark 6,52

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Jer 5,21

Ez 12,2

Matt 13,13

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Mark 6,41-44

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Mark 8,8-9

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,5-12

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Mark 7,32-33

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,13-20

Luk 9,18-20

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,13-20

Luk 9,18-20

Mark 6,14-15

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,13-20

Luk 9,18-20

Joh 6,68-69

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,13-20

Luk 9,18-20

Mark 9,9

Luk 9,21

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,21-23

Luk 9,21-22

Mark 9,31 10,33-34

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,21-23

Luk 9,21-22

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,21-23

Luk 9,21-22

Matt 4,10

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Matt 10,38-39

Krydshenvisning:

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Matt 16,24-28

Luk 9,23-27

Krydshenvisning:

Joh 12,25

Krydshenvisning:

Matt 10,33

2 Tim 2,12

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.