Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 27

Dommen over Jesus

Tidligt næste morgen traf alle ypperstepræsterne og folkets ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde og føre bort og udleverede ham til statholderen, Pilatus.

Judas' død

Da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, angrede han og bragte de tredive sølvpenge tilbage til ypperstepræsterne og de ældste og sagde: »Jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod.« Men de svarede: »Hvad kommer det os ved? Det bliver din sag.« Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde: »Det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge.« De traf da den beslutning at købe Pottemagermarken for pengene til gravplads for fremmede. Derfor hedder den mark den dag i dag Blodager. Da opfyldtes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger: »Og de tog de tredive sølvpenge, den pris, han blev vurderet til, han, der blev vurderet, af Israels børn, og de gav dem for Pottemagermarken, sådan som Herren havde befalet mig.«

Jesus for Pilatus

Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Du siger det selv.« Men på ypperstepræsternes og de ældstes anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham: »Hører du ikke alt det, de vidner imod dig?« Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så statholderen undrede sig meget.

Under festen plejede statholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem: »Hvem vil I have, at jeg skal løslade jer, Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus?« Han vidste nemlig, at det var af misundelse, de havde udleveret ham; og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige: »Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham.«

Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarerne til at bede om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte dem: »Hvem af de to vil I have, at jeg skal løslade jer?« svarede de: »Barabbas!« Pilatus spurgte dem: »Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus?« De sagde alle: »Han skal korsfæstes!« Han spurgte: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte blot endnu højere: »Han skal korsfæstes!« Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: »Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag.« Hele folket svarede: »Lad hans blod komme over os og vore børn!« Da løslod han dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Tornekroningen

Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: »Hil dig, jødekonge!« Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham.

Korsfæstelsen

På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon, ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata – det betyder Hovedskalsted – gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig dér og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: »Det er Jesus, jødernes konge«. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset!« Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt: Jeg er Guds søn.« Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde.

Jesu død

Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Han kalder på Elias.« Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde: »Lad os se, om Elias kommer og frelser ham.« Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden.

Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: »Sandelig, han var Guds søn.« Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.

Gravlæggelsen

Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen og lagde det i den nye grav, som han havde ladet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven.

Gravvagten

Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik ypperstepræsterne og farisæerne sammen til Pilatus og sagde: »Herre, vi er kommet i tanker om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde: Efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil tredjedagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket: Han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første.« Pilatus sagde til dem: »Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan.« De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen.

Krydshenvisning:

Mark 15,1

Luk 23,1 22,66

Joh 18,28

Krydshenvisning:

Mark 15,1

Luk 23,1 22,66

Joh 18,28

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

Jer 26,15

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

1 Sam 31,4

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

Zak 11,12-13

Jer 32,9

Krydshenvisning:

ApG 1,16-20

Matt 26,15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Es 53,7

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

5 Mos 21,6-9

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Matt 23,35-36

ApG 5,28

Krydshenvisning:

Mark 15,1-15

Krydshenvisning:

Mark 15,16-20

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Mark 15,16-20

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Mark 15,16-20

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Mark 15,16-20

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Mark 15,16-20

Joh 19,2-3

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Sl 69,22

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Sl 22,19

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Es 53,9 53,12

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Sl 22,8

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Matt 26,61

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Sl 22,9

Visd 2,18

Krydshenvisning:

Mark 15,21-32

Luk 23,26-38

Joh 19,16b-24

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Sl 22,2

Hebr 5,7

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Sl 69,22

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

2 Mos 26,31-33

Hebr 10,19-20

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Luk 8,2-3

Krydshenvisning:

Mark 15,33-41

Luk 23,44-49

Joh 19,25-37

Luk 8,2-3

Krydshenvisning:

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Es 53,9

Krydshenvisning:

Mark 15,42-47

Luk 23,50-56

Joh 19,38-42

Krydshenvisning:

Joh 19,31

Krydshenvisning:

Matt 12,40 16,21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.