Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 18

Den største i Himmeriget

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.

Advarsel mod at bringe til fald

Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.

Lignelsen om det vildfarne får

Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.

Myndighed og bøn i menigheden

Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en tolder. Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.«

Lignelsen om den gældbundne tjener

Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.

Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges, og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder! Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.«

Krydshenvisning:

Mark 9,33-37

Luk 9,46-48

Matt 5,19

Luk 22,24

Krydshenvisning:

Mark 9,33-37

Luk 9,46-48

Krydshenvisning:

Mark 9,33-37

Luk 9,46-48

Matt 19,14

Joh 3,3

Krydshenvisning:

Mark 9,33-37

Luk 9,46-48

Matt 23,11-12

1 Pet 5,6

Krydshenvisning:

Mark 9,33-37

Luk 9,46-48

Matt 10,40 25,40

Krydshenvisning:

Mark 9,42-48

Luk 17,1-2

Krydshenvisning:

Mark 9,42-48

Luk 17,1-2

Matt 26,24

Krydshenvisning:

Mark 9,42-48

Luk 17,1-2

Matt 5,29-30

Kol 3,5

Krydshenvisning:

Mark 9,42-48

Luk 17,1-2

Matt 5,29-30

Krydshenvisning:

ApG 12,15

Luk 1,19

Note:

Verset findes ikke i de ældste håndskrifter og kan være kommet ind fra Luk 19,10.

Krydshenvisning:

Luk 15,4-7

Krydshenvisning:

Luk 15,4-7

Krydshenvisning:

Luk 15,4-7

Joh 6,39

Krydshenvisning:

3 Mos 19,17

Luk 17,3

Jak 5,19-20

Sir 19,13

Krydshenvisning:

5 Mos 19,15

Joh 8,17

2 Kor 13,1

1 Tim 5,19

Krydshenvisning:

1 Kor 5,11

2 Thess 3,6 3,14

Krydshenvisning:

Matt 16,19

Joh 20,23

Krydshenvisning:

Mark 11,24

Jak 5,16

Krydshenvisning:

Matt 28,20

1 Kor 5,4

Krydshenvisning:

Luk 17,4

Ef 4,32

1 Mos 4,24

Krydshenvisning:

Neh 5,5

Krydshenvisning:

Luk 7,42

Krydshenvisning:

Matt 5,25-26

Krydshenvisning:

Matt 6,15

Jak 2,13

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd