Bibelen online

Paulus' Brev til Romerne Kapitel 1

Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus.

Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

Bøn og ønske om at komme til Rom

Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af Åndens gaver, så at I kan blive styrket, eller rettere: så at vi sammen kan opmuntres ved vor fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er jeg blevet forhindret. Jeg ville nemlig gerne høste nogen frugt også hos jer ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige er jeg forpligtet over for. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom.

For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«

Guds vrede over menneskers uretfærdighed

For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.

Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.

Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Krydshenvisning:

ApG 9,15

Gal 1,15

Krydshenvisning:

2 Sam 7,12

Matt 1,1 1,6

Rom 9,5

Krydshenvisning:

Matt 28,18

ApG 13,32-33

Krydshenvisning:

ApG 26,16-18

Rom 15,15-16

Gal 2,7 2,9

Krydshenvisning:

1 Kor 1,2-3

Ef 1,1

Krydshenvisning:

Rom 16,19

Krydshenvisning:

Fil 1,8

Krydshenvisning:

1 Thess 3,10

Krydshenvisning:

Rom 15,23 15,29

Krydshenvisning:

Rom 15,32

2 Pet 1,1

Krydshenvisning:

ApG 19,21

Rom 15,22

Krydshenvisning:

1 Kor 9,16

Krydshenvisning:

Sl 119,46

2 Tim 1,8

1 Kor 1,18 1,24

Krydshenvisning:

Hab 2,4

Rom 3,21-22

Gal 3,11

Fil 3,9

Hebr 10,38

Krydshenvisning:

Ef 5,6

Krydshenvisning:

Sir 17,8

Visd 13,1

Krydshenvisning:

Sir 17,8

Visd 13,1

Sl 19,2

Hebr 11,3

Visd 13,8

Krydshenvisning:

Visd 13,1

Ef 4,17-18

Krydshenvisning:

1 Kor 1,20

Krydshenvisning:

2 Mos 20,4

5 Mos 4,15-18

Sl 106,20

Jer 2,11

Ez 8,10

Krydshenvisning:

ApG 14,16

2 Thess 2,11

Krydshenvisning:

1 Mos 19,5-8

3 Mos 18,22

1 Kor 6,9

Krydshenvisning:

Gal 5,19-21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.