Bibelen online

Peters Første Brev Kapitel 4

Det nye liv efter Guds vilje

Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. For det er mere end nok, at I i den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. Nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det, men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i Ånden, som Gud lever.

Kærligheden skjuler mange synder

Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.

De kristnes lidelser

I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nær; men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber.

Krydshenvisning:

1 Pet 2,21

2 Kor 5,14-15

Krydshenvisning:

Gal 2,20

Krydshenvisning:

Ef 2,1-3

Krydshenvisning:

2 Tim 4,1

Krydshenvisning:

1 Pet 3,19

Rom 8,10

Krydshenvisning:

1 Kor 10,11

1 Joh 2,18

1 Pet 5,8

Krydshenvisning:

Ordsp 10,12

Jak 5,20

1 Kor 13,5-7

Krydshenvisning:

Hebr 13,2

Krydshenvisning:

Rom 12,6

1 Kor 12,4

Krydshenvisning:

Rom 12,7

Krydshenvisning:

1 Pet 1,6-7

Es 48,10

Sir 2,1-2

Krydshenvisning:

ApG 5,41

Rom 8,17

Krydshenvisning:

Matt 5,10-11

Ef 1,13

Jak 2,7

1 Pet 3,14

Es 11,2

Krydshenvisning:

Jer 25,29

Hebr 3,6

1 Tim 3,15

Krydshenvisning:

Ordsp 11,31

Krydshenvisning:

Sl 31,6

Luk 23,46

ApG 7,59

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd