Oversigt over Bibelens bøger

På denne side kan du finde samtlige skrifter i Bibelen og deres forkortelser

Bibelen består af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. I Det Gamle Testamente er der 39 bøger eller skrifter; i Det Nye Testamente er der 27. Derudover er der Apokryferne, der består af 11 skrifter. De er blevet til senere end de øvrige gammeltestamentlige skrifter og havde derfor allerede før Kristi fødsel en anden status.

Både den ortodokse kirke og den katolske kirke regner de Apokryfe Skrifter med som en del af Bibelen, mens de protestantiske kirker ikke gør. Dog har man i Danmark helt frem til slutningen af 1800-tallet haft tradition for at anbringe de 11 Aprokryfe Skrifter som en slags tillæg mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

I dag udgives standardbibelen uden de Apokryfe Skrifter, men i 1998 udgav Bibelselskabet Bibelen med de Apokryfe Skrifter i autoriseret oversættelse.

Samtlige skrifter i Bibelen, inklusive de 11 Apokryfe Skrifter, er listet her:

Det Gamle Testamente

Første Mosebog (1 Mos)
Anden Mosebog (2 Mos)
Tredje Mosebog (3 Mos)
Fjerde Mosebog (4 Mos)
Femte Mosebog (5 Mos)
Josvabogen (Jos)
Dommerbogen (Dom)
Ruths Bog (Ruth)
Første Samuelsbog (1 Sam)
Anden Samuelsbog (2 Sam)
Første Kongebog (1 Kong)
Anden Kongebog (2 Kong)
Første Krønikebog (1 Krøn)
Anden Krønikebog (2 Krøn)
Ezras Bog (Ezra)
Nehemias' Bog (Neh)
Esters Bog (Est)
Jobs Bog (Job)
Salmernes Bog (Sl)
Ordsprogenes Bog (Ordsp)
Prædikerens Bog (Præd)
Højsangen (Højs)
Esajas' Bog (Es)
Jeremias' Bog (Jer)
Klagesangene (Klages)
Ezekiels Bog (Ez)
Daniels Bog (Dan)
Hoseas' Bog (Hos)
Joels Bog (Joel)
Amos' Bog (Am)
Obadias' Bog (Obad)
Jonas' Bog (Jon)
Mikas Bog (Mika)
Nahums Bog (Nah)
Habakkuks Bog (Hab)
Sefanias' Bog (Sef)
Haggajs Bog (Hagg)
Zakarias' Bog (Zak)
Malakias' Bog (Mal)

De Apokryfe Skrifter (GT)

Tobits Bog (Tob)
Judits Bog (Judit)
Tilføjelser til Esters Bog (TilfEst)
Første Makkabæerbog  (1 Makk)
Anden Makkabæerbog  (2 Makk)
Visdommens Bog (Visd)
Siraks Bog (Sir)
Manasses Bøn (ManB)
Baruks Bog (Bar)
Jeremias' Brev (JerBr)
Tilføjelser til Daniels Bog (TilfDan)

Det Nye Testamente

Matthæusevangeliet (Matt)
Markusevangeliet (Mark)
Lukasevangeliet (Luk)
Johannesevangeliet (Joh)
Apostlenes Gerninger (ApG)
Romerbrevet (Rom)
Første Korintherbrev (1 Kor)
Andet Korintherbrev (2 Kor)
Galaterbrevet (Gal)
Efeserbrevet (Ef)
Filipperbrevet (Fil)
Kolossenserbrevet (Kol)
Første Thessalonikerbrev (1 Thess)
Andet Thessalonikerbrev (2 Thess)
Første Timotheusbrev (1 Tim)
Andet Timotheusbrev (2 Tim)
Titusbrevet (Tit)
Filemonbrevet (Filem)
Hebræerbrevet (Hebr)
Jakobsbrevet (Jak)
Første Petersbrev (1 Pet)
Andet Petersbrev (2 Pet)
Første Johannesbrev (1 Joh)
Andet Johannesbrev (2 Joh)
Tredje Johannesbrev (3 Joh)
Judasbrevet (Jud)
Johannes' Åbenbaring (Åb)

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.